Raud og frå seg

Broren stod på fjellet og støtte seg på den vindbøygde trestamma. Med den gylne stokken i det blaute graset sprang han nedover fjellsida og laga runde avtykk, som spor over enga. Bjørketrea stod i ei klynge ved fjøset. Dei venta på nokon å vise flekkane sine for.

Plutseleg ein dag var broren borte. Og alt var ved det same.

Ingen hugsar lenger brorens namn. Berre at han er ein stad mellom dør og dør. Går i eitt med det kvite, det svarte, det grå.

Samlaget, 2001

Kjøp den her 

Leave a Comment